UN SDG’s

United Nations SDG!

Uw uitstap draagt bij tot een hoger doel. Per passagier wordt er 1 euro gebruikt om projecten te ondersteunen die bijdragen tot de realisatie van de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties.

Je kan ook zelf goede doelen onder de aandacht brengen.